Mokytoja A. Gratkauskienė žinių ir idėjų sėmėsi Budapešte

Mokytoja A. Gratkauskienė žinių ir idėjų sėmėsi Budapešte

Šių metų rugsėjo 27-29 dienomis anglų kalbos mokytoja Asta Gratkauskienė dalyvavo eTwinning tarptautiniame projekto kūrimo bei bendradarbiavimo seminare Budapešte, Vengrijoje. Seminare dalyvavo daugiau kaip 40 dalyvių iš įvairių Europos Sąjungos valstybių: Portugalijos, Latvijos, Lenkijos, Ispanijos, Slovakijos, Čekijos, Vengrijos, Kipro, Didžiosios Britanijos ir Lietuvos. Jo metu susipažinta su visų šių šalių švietimo sistemomis, su iššūkiais ir iškylančiomis problemomis bei jų sprendimo būdais, pasidalinta efektyviais darbo metodais, pasisemta idėjų ir įkvėpimo kasdieniam darbui.
Tačiau seminaras nebuvo vien tik pokalbiai ir diskusijos. Kartu su Čekijos, Lenkijos ir Vengrijos mokytojomis buvo sukūrtas eTwinning projektas „Legendų knyga“. Šio projekto tikslas yra  sukurti knygą, apimančią įdomiausias skirtingų šalių – partnerių legendas. Šią knygą redaguosime kartu, naudodamiesi  vaizdo konferencija.

Dalyvavimas seminare mokytojai A. Gratkauskienei sudarė sąlygas pagilinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, patobulinti dalyko turinio planavimą. Tikimės, kad mokytoja įgytas žinias ir naujus darbo metodus pritaikys mokinių mokymui, o mokiniai džiaugsis dalyvaudami inovatyviose pamokose.