Mokosi mokytojai

Mokosi mokytojai

Šiais mokslo metais mūsų mokykla kartu su VšĮ „Projektų valdymo ir mokymo centras“ pradėjo įgyvendinti ESF investicijų veiksmų programos projektą „Profesijos mokytojų žemės ūkio, maisto ir žuvininkystės technologijų kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-K-714-01-0014). Projekto tikslas – tobulinti profesijos mokytojų technologines kompetencijas, o visos jo veiklos yra finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Džiugu, kad projekto veiklose mokyklos darbuotojai dalyvauja ne tik kaip mokiniai, bet ir kaip lektoriai bei mokytojai. Savo kompetencijas tobulina net 6 žuvininkystės, laivavedybos ir žuvies perdirbimo dalykų savo mokinius mokantys pedagogai. Birželio mėnesį visą savaitę mokymai vyko sektoriniame žuvininkystės praktinio mokymo centre Žemaičių Naumiestyje. Dar vieną dieną žinių buvo semiamasi VĮ Vandens kelių direkcijoje, Uostadvaryje.

Projekto veiklos tęsis ir kitais mokslo metais – numatyta apsilankyti žuvies perdirbimo ir akvakultūros įmonėse Lietuvoje bei kaimyninėje Lenkijoje. Tad mokiniai, besimokantys žuvininkystės verslo darbuotojo specialybės, gali tikėtis dar daugiau ir inovatyvesnių žinių, kurias jiems perteiks naujų kompetencijų įgiję mokytojai.