Paminėta Vydūno 150 metų sukaktis

Paminėta Vydūno 150 metų sukaktis

2018-aisiais sukanka 150 metų, kai gimė filosofas, rašytojas, publicistas, kultūros veikėjas Vydūnas (Vilhelmas Storostas). Todėl 2018-ieji metai paskelbti Vydūno metais.

Vydūnas – iškili asmenybė. Jam  rūpėjo išsiaiškinti ir pagrįsti žmoniškumo esmę, išryškinti tautos paskirtį žmoniškumo raidoje ir būties kontekste. Vydūnas suprato, kad žmogus turi suvokti save. Kitas dvasinio augimo lygmuo yra tautiškumas. Žmogus privalo jausti ryšį su jį supančia aplinka, kalba, istorija, papročiais. Visa tai Vydūnas skelbė savo filosofiniuose traktatuose, straipsniuose, skaitydamas paskaitas. Jis ne tik skleidė šias idėjas, bet ir pats aktyviai įsijungė į kultūrinį procesą, todėl Vydūnas visiškai pagrįstai gali būti vadinamas humanistinės etikos kūrėju

Mūsų mokykloje taip pat paminėta ši sukaktis – lietuvių kalbos mokytoja Gitana Bagdonienė ir etikos mokytoja Danutė Marozienė inicijavo ir kartu su mokiniais kovo 22-29 d. įgyvendino projektą „Vydūno metus pasitinkant“. Buvo išleistas stendas apie Vydūną, grupė moksleivių vyko į Kintų Vydūno kultūros centrą. Po apsilankymo  vyko integruota lietuvių kalbos ir etikos pamoka  „Tautiškumo ir žmoniškumo dermė pagal Vydūną“, moksleiviai pristatė skaidres apie Vydūno asmenybę, gyvenimą, filosofiją ir kūrybą, pasidalino įspūdžiais iš Kintų kultūros centro. Patiko Vydūniški posakiai: bėgimas dviračiu, kvėpuosena , tilsmas ( tyla), jo teiginiai : „Žmonės greičiau numirs nuo persivalgymo negu nuo bado“, „Kiekvienas ligonis gali būti pats sau gydytojas“. Todėl ugdant sveiką gyvenseną mokyklos  bibliotekoje blaivybės draugijos „Baltų ainiai“ Klaipėdos padalinio pirmininkas Artūras Šiukšta skaitė paskaitą „Emocijų valdymas“.

Vydūno teiginiai:

„Ką žmogus daro ir taria, tai visuomet apsireiškia, kas jo viduje yra. Nešvarius žodžius tegali tas vartoti, kuris viduje nešvarus“,

„Iš viso matyti, kad tauta teišlieka, kada yra joje dvasinės ir doros gyvybės. Jeigu tai auginama ir tvirtinama“

Vydūnas pabrėžia, kad išlieka tik ta tauta, kuri gerbia savo kalbą, ir kurioje gyvena dori ir dvasingi žmonės.