Automobilių mechanikai grįžo iš stažuotės Vokietijoje

Automobilių mechanikai grįžo iš stažuotės Vokietijoje

Prieš keletą dienų iš praktikos Vokietijoje, Leipcige (priimančioji organizacija – Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH), sugrįžo mūsų mokyklos automobilių mechaniko specialybės antrakursiai Juozas Bartkus, Simonas Krasnovas ir Erikas Jankauskas. Kovo 5 – 25 dienomis jie dalyvavo VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos įgyvendinamo ERASMUS+ programos  projekto „Mokinių, besimokančių pagal automobilių mechaniko profesinio mokymo programą, praktikos galimybių didinimas ES šalyse“ (Nr. 2017-1-LT01-KA102-034973) stažuotėje.

Projekto tikslas – didinti mokinių, besimokančių pagal automobilių mechaniko profesinio mokymo programą, praktikos galimybes, atliekant darbo praktiką ES šalių įmonėse – tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių, reikiamų sėkmingai integracijai į darbo rinką.

Praktikos metu vaikinai dirbo realiose darbo vietose – moderniuose Leipcigo autoservisuose, kur turėjo puikias sąlygas tobulinti ir plėtoti turimus praktinius darbo įgūdžius ir kompetencijas,  tiesiogiai susijusias su būsima automobilių mechaniko profesija: susipažino su automobilių tvarkymui, taisymui ir priežiūrai naudojama diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto technologine įranga bei įrankiais, jų paskirtimi, panaudojimu, automobilio mechanizmų ir sistemų techninės būklės diagnozavimu, gedimų ir jų priežasčių nustatymo bei šalinimo galimybėmis, mechanizmų bei sistemų ardymu ir surinkimu, automobilio mechanizmų ir sistemų reguliavimu, derinimu, reglamentinių automobilio techninės priežiūros darbų atlikimu, darbų ir gaisrinės  saugos, aplinkosaugos reikalavimų taikymu. Taip pat įgavo labai naudingos savarankiškumo bei bendruomeniškumo, gebėjimo prisitaikyti ir orientuotis svetimoje aplinkoje, socialinės patirties, patobulino užsienio kalbų įgūžius, praplėtė akiratį.

Laisvalaikiu stažuotės dalyviams buvo organizuotos ekskursijos – jie susipažino su Leipcigu, aplankė nuostabaus grožio miestą Drėsdeną.

Pasibaigus stažuotei vaikinai gavo įgytas kompetencijas patvirtinančius Europass mobilumo dokumentus.