Iš Vokietijos – su naujų kompetencijų bagažu

Iš Vokietijos – su naujų kompetencijų bagažu

Š.m. kovo 18 – 24 d. mūsų mokyklos mokytojos Ira Laukaitienė ir Irena Atutienė dalyvavo Erasmus+ programos projekto „Pažink prieš teisdamas“ (Nr. 2017-1-LT01-KA102-034899) stažuotėje Vokietijoje, Leipcigo mieste. Savaitės trukmės stažuotės metu mokytojos kartu su kolegomis iš Aukštadvario žemės ūkio mokyklos lankėsi Leipcigo miesto ir regiono profesinėse mokyklose bei žemės ūkio mokyklose, kur stebėjo kolegų vokiečių vedamas teorijos ir praktikos pamokas. Vokietijoje gyvena apie 17 mln. kitataučių (20% populiacijos). Į šį skaičių neįeina nuo 1 iki 2 mln. pabėgėlių iš Sirijos karo paliestų teritorijų, kuriuos integruodama į visuomenę Vokietija yra pavyzdys visai Europos Sąjungai. Mokytojoms stažuotė Vokietijoje buvo puiki galimybė patobulinti edukologinius, psichologinius, pamokų vedimo ir klasių valdymo gebėjimus, siekiant skatinti toleranciją, kovą su patyčiomis, diskriminacija ir etniniais konfliktais mokykloje.

Priimantysis partneris – Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH – sudarė dalyviams sąlygas stebėti profesinio mokymo užsiėmimus mišrių tautybių klasėse, tokiu būdu prisidėdamas prie Europos profesinio mokymo specialistų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo. Laisvu laiku mokytojai aplankė nuostabųjį Drėsdeną, jo garsiąją paveikslų galeriją, dalyvavo ekskursijoje po Leipcigą, taigi stažuotės metu ne tik patobulino savo gebėjimus dirbti su tautinių mažumų moksleiviais, pagerino pamokų vedimo ir grupių valdymo sugebėjimus klasėse, įgijo žinių, kaip lengviau įtraukti imigrantus į švietimo sistemą, bet ir praplėtė akiratį. Pasibaigus vizitui jo dalyviams buvo išduoti  Europass mobilumo dokumentai.

Stažuotę finansavo Švietimo mainų paramos fondas remiant Europos Komisijai.