Apie lytiškumą – dienos šviesoje

Apie lytiškumą – dienos šviesoje

Labai norėtųsi papasakoti jums apie paskaitą „Lytiškumas dienos šviesoje“, kurią net dviem mokinių grupėms šią savaitę skaitė Klaipėdos Individualaus augimo centro psichologė Lilija Vitkauskienė. Deja, to padaryti neįmanoma, nes viskas vyko už uždarų durų: mokytojai į paskaitą nebuvo leidžiami. Vien tik akies krašteliu pastebėjome, kad abu kartus biblioteka (čia vyko paskaita) tiesiog perpildyta. Ir nesimatė, kad bent vienas būtų taikęsis išnešti kudašių jai nesibaigus. Darytina išvada: buvo labai įdomu ir naudinga.

Na bet mokytojai nebūtų mokytojai, jeigu turėdami galimybę neišpeštų naudos ir savo tobulėjimui bei akiračio praplėtimui. Tuo labiau, kad lytiškumo klausimai tampa vis aktualesni ir aktualesni. Žodžiu, nemažai naujo apie lytiškumą išgirdome ne tik už uždarų durų, bet ir dienos šviesoje. Ačiū lektorei.