Svečiai iš Finansų ministerijos

Svečiai iš Finansų ministerijos

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Paskutinę rudens dieną mūsų mokykloje apsilankė 8 asmenų Finansų ministerijos specialistų darbo grupė, kuri domėjosi Žuvininkystės praktinio mokymo centro veikla.

Praktinio mokymo vadovas Benediktas Klumbys, žuvų auginimo sektoriaus vadovas Jonas Dyglys, profesinio rengimo skyriaus vedėja Vilma Grigonienė bei profesijos mokytojas Gintautas Tomkevičius išsamiai papasakojo svečiams apie naujojo centro veiklą, pasiektus rezultatus, iškylančias problemas, vykdomas bei planuojamas vykdyti modulines profesinio rengimo programas, suaugusiųjų švietimą ir ugdymą, nuotolinio mokymo metodą, profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybes, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir ugdymo įstaigomis bei kitas specifines veiklas, aktualias ruošiant Lietuvos ūkiui akvakultūros specialistus bei populiarinant savo mokyklą, Šilutės kraštą ir žuvininkystę. Svečiai apžiūrėjo žuvų auginimo fermos, pirminio žuvies apdorojimo bei techninio aptarnavimo skyrių mokymo bazę, domėjosi šiltavandenių ir šaltavandenių žuvų auginimo technologijomis ir, žinoma, finansais – kokios patiriamos išlaidos bei gaunamos pajamos auginant ir realizuojant žuvį. Didelį įspūdį padarė būsimieji virėjai, kartu su jiems vadovavusia profesijos mokytoja Lolita Dobravolskiene tą dieną skrodę ir patiekalams ruošę beveik tris kilogramus sveriančius europinius šamus – gaila, kad jie dar nesivartė keptuvėje, ir nebuvo galima jų paragauti.

Džiugu, kad dar tik kiek daugiau nei metus veikiantis centras bei jame vykdomos veiklos sudarė Finansų ministerijos atstovams gerą įspūdį – akivaizdu, kad pinigai, skirti jo sukūrimui ir įrengimui, neišmesti į balą. Centras gyvas, jame vyksta įvairiapusė veikla.