Neformalusis ugdymas – galimybė

Neformalusis ugdymas – galimybė

Lietuvos mokytojai 2015 – 2016 m. turėjo galimybę mokyklose vesti  neformalaus ugdymo būrelius. Šis užimtumas yra skirtas mokiniams, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo planą. Neformalusis ugdymas vykdomas ir Šilutės žemės ūkio mokykloje – jo tema yra „Lyderystės ABC”.

Šia galimybe pasinaudojo Šilutės žemės ūkio mokyklos mokytoja A. Ulevičienė. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su „Lyderystės ABC“ temomis, t.y. geriau pažinti save, įvardinti savo vertybes, verslumą, išgirsti sėkmės istorijas, o svarbiausia – analizuojant save suprasti savo karjeros kelią.

Numatytoms veikloms vykdyti buvo skirta lėšų, kurias mokiniai panaudojo kultūrinei veiklai. Jie aplankė Šilutės H. Šojaus muziejų ir dalyvavo edukacinėje pamokoje „Lietuvininkų buitis”. Aplankę muziejų ir pabuvoję netradicinėje pamokoje visi liko patenkinti muziejininkės – etnografės I. Skablauskaitės suteiktomis žiniomis.

Galima teigti, kad šie metai buvo įsibėgėjimo metai – jie davė idėjas ir pradžią ateities darbams. Neformalusis ugdymas – tai galimybė mokiniams, kurie nori ne tik pagilinti žinias, bet ir patys dalyvauti procese. Tai mokiniui suteikia galimybę matyti viziją, suprasti, kokią jie aplinką nori matyti aplink save, taip pat laisvai reikšti savo nuomonę ir įvertinti savo gebėjimus.